automatisch-beleggen


vind-pagina.nl


Maak startpagina | Eigen Startpagina
Menu
Startpagina overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zelf pagina maken?
Paginanaam:

.vind-pagina.nl

Vaste partners:
Automatisch beleggen met hoge rendementen
Tegenwoordig worden bijna driekwart van alle beleggingen uitgevoerd door supercomputers. Via ingewikkelde programma's gebaseerd op algoritmen kunnen ze in een fractie van een seconde besluiten of ze kopen, verkopen of houden.

Misverstand

Veel mensen denken dat je alleen kunt beleggen als je flink wat geld hebt. Dat is een wijdverbreid misverstand. Ook kleine beleggers zijn welkom op de beurzen. De vraag die zij zichzelf moeten stellen is of ze zelf willen handelen of dat willen uitzetten naar de zogenaamde autotrader ofwel dat ze automatisch beleggen.

Automatisch beleggen

Autotraden of Autotrading

Er komen steeds meer mogelijkheden om Automatisch beleggen dichter bij de particuliere belegger te brengen. Groepen van gespecialiseerde handelaren hebben speciale programma's ontwikkeld die het mogelijk maken de grote computerprogramma's van de institutionele beleggers -pensioenfondsen, verzekeraars en banken- te volgen en op die manier een stuk van de koek mee te snoepen. Of, want ook dat is natuurlijk een optie, om grote verliezen te voorkomen op momenten dat de beurs snel achteruit boert.

Wat betekent automatisch beleggen?

Deze manier van beleggen biedt twee voordelen. Het ene is al genoemd, namelijk meevaren op de golven van de supercomputers. Een tweede, minder vaak genoemd, voordeel is dat je ook met kleine bedragen kunt deelnemen. Door bijvoorbeeld per maand 50 in te leggen, kun je op deze manier een portefeuille opbouwen. Het programma bepaalt welke aandelen gekocht of verkocht worden en draagt op die manier bij aan de waardevermeerdering. Bij een maandelijkse inleg van 50, per jaar dus 600, kan op den duur best veel geld bijeen komen. Dat geldt met name in een tijd, zoals nu, waarin de beurzen een duidelijk neiging naar omhoog hebben.

Pensioen

Ons pensioenstelsel staat onder druk. Dat betekent dat er de komende jaren veranderingen te verwachten zijn. Daarnaast stijgt het aantal zelfstandigen, dat zelf verantwoordelijk is voor het pensioen. Heel wat mensen vragen zich dan ook af hoe ze voor later moeten sparen. Zeker wanneer de banken nauwelijks nog rente op spaartegoeden aanbieden. Via automatisch beleggen kan men een leuke cent voor later opbouwen, zonder dat je steeds van alles op de hoogte moet zijn en alle veranderingen moet bijhouden en waarderen. Door een vaste inleg bouw je automatisch aan een bedrag voor later.

Winst en verlies

Het spreekt voor zich dat nooit alles alleen maar vooruit gaat. Dat hebben de crises van de laatste decennia laten zien. We hebben echter ook met feiten te maken. Een feit is dat de meeste particuliere beleggers die zelf handelen overall gezien uiteindelijk vaak een verlies leiden. Een ander feit is dat aandelen de zekerste belegging zijn en op termijn het hoogste rendement laten zien.

Informatie

Bij twijfel is het altijd belangrijk om informatie in te winnen. Door dat bij meerdere aanbieders te doen, krijg je zicht op het product. Daarnaast is het goed te beseffen dat snelle winst zeldzaam is en dat de echte winst in de marathon zit. Mocht het een tijdlang erg goed gaan en de winst fors toenemen, dan kun je daarop reageren door met de broker te overleggen wat wijsheid is. Die adviseert graag welke stappen er mogelijk kunnen zijn. Algemeen gesteld geldt echter dat automatisch beleggen een besluit is dat ingegeven wordt door rust en waarbij de keuze valt op het bouwen aan een leuk bedrag voor de toekomst. Voor de tijd waarin jouw inkomen achteruit gaat en een leuk extraatje zeer welkom is. Want hoe goed voelt het niet om te weten dat je er tijdens jouw pensioen ook goed bij zult zitten?

 
2011-2012 Copyright vind-pagina.nl
Disclaimer


Door Informatie i.s.m automatisch-beleggen.